Tập đoàn TTHGroup | 0948 956 622 Đặt lịch khám
KQ KIỂM TRA CLBV NĂM 2023

              Công khai kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA

 ĐOÀN PHÚC TRA SỞ Y TẾ NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐKTTH VINH

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH VINH

Địa chỉ: Số 105 Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số giấy phép hoạt động: 131/BYT-GPHĐ, do Bộ Y tế cấp ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TTH VINH

Hạng Bệnh viện: Hạng 3

Loại Bệnh viện: Đa khoa

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 303 (Có hệ số: 324)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.64

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

4

26

39

12

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.22

4.88

31.71

47.56

14.63

82

 

Ngày  27   tháng   10  năm 2023

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Lê

 

 

 

THƯ KÝ ĐOÀN

 

(Đã ký)

 

Lê Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Huyền