Tập đoàn TTHGroup | 0948 956 622 Đặt lịch khám

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH VINH XIN THÔNG BÁO: 
Áp dụng thu phí dịch vụ chọn giờ sinh đối với bệnh nhân sinh mổ bắt đầu từ ngày 27/8/2021
Trong giờ hành chính: 1 triệu
Ngoài giờ hành chính: 2 triệu
Áp dụng thu phí dịch vụ chọn Bác sỹ thực hiện thủ thuật và phẫu thuật bắt đầu từ ngày 23/9/2021
Trong giờ hành chính: 1 triệu
Ngoài giờ hành chính: 2 triệu
Thời gian làm việc: buổi sáng 7h-11h30, buổi chiều : Từ 13h30 đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7
Note: Đối với khách hàng thực hiện đặt cọc từ ngày 27/8/2021 trở về trước vẫn được áp dụng chính sách chọn Bác sỹ và ngày sinh miễn phí. 
Đối với khách hàng đặt cọc từ ngày 28/8/2021 đến ngày 22/9/2021 vẫn được miễn phí chọn Bác sỹ