Tập đoàn TTHGroup | 0948 956 622 Đặt lịch khám

Hội đồng người bệnh là một hình thức phát huy quyền làm chủ của người bệnh, người nhà trong việc đóng góp ý kiến về khám, chữa bệnh và chăm sóc phục vụ người bệnh tại bệnh viện, đồng thời vận động người bệnh/ người nhà có trách nhiệm thực hiện nội quy, quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.Đây cũng được xem là một hoạt động thường niên tại bệnh viện, hàng tháng phòng điều dưỡng kết hợp phòng marketing tổ chức một buồi họp hội đồng người bệnh để tiếp nhận những phản hồi của khách hàng đang nhập viện điều trị tại đây.

Tại buổi họp, Bác Đào Văn Hóa – Phó trưởng phòng Điều dưỡng phổ biến các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh và gia đình người bệnh tại bệnh viện.

Trong cuộc họp này, Bệnh viện đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý và chia sẻ của người bệnh và người nhà người bệnh, phần lớn là các ý kiến khen ngợi về giao tiếp ứng xử, tinh thần phục vụ trong điều trị và chăm sóc của nhân viên y tế tại bệnh viện.

Ngoài ra, bệnh viện còn lồng ghép thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe giúp người bệnh, thân nhân người bệnh có thêm những kiến thức tự theo dõi chăm sóc phòng ngừa bệnh, cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành của quý bệnh nhân và thân nhân nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ hướng tới hài lòng của người bệnh.

**************************************