Tập đoàn TTHGroup | 0948 956 622 Đặt lịch khám

Nhằm tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong hoạt động Bệnh viện. Bệnh viện đa khoa TTH Vinh triển khai xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022.

Tham dự có BSCKI Ngô Quang Kiên- Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học, Thạc sỹ Hồ Thị Trà My – Giám đốc điều hành Bệnh viện- Phó chủ tịch HĐ cùng các thành viên trong hội đồng.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Tổng cộng có 14 đề tài NCKH tham gia xét duyệt đề cương. Các thành viên trong Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến về tính khả thi, ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của các đề tài/sáng kiến đăng ký.

Sau buổi làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương và đồng ý cho thực hiện 11 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm 2022. Hội đồng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài/sáng kiến nghiêm túc chỉnh sửa đề cương theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng.