Tập đoàn TTHGroup | 0948 956 622 Đặt lịch khám

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP CƠ SỞ 2022

-Nhằm tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong hoạt động bệnh viện. Ngày 24/9/2022, Bệnh viện đa khoa TTH tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Bệnh viện năm 2022

-Tham dự hội nghị có BS CKI Ngô Quang Kiên – GĐCM Bệnh viện, Chủ tịch hội đồng; Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó GDĐH thường trực ,Phó chủ tịch hội đồng; BS CKI Vương Quốc Việt - Phó GĐCM Bệnh viện, Phó chủ tịch hội đồng cùng các thành viên hội đồng

-Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Sau đó các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và đánh giá kết quả đạt được của các Đề tài.

-Sau buổi làm việc nghiêm túc, khách quan, buổi nghiệm thu đề tài sáng kiến đã thành ng tốt đẹp.